"ADRIA-MARKETINGESEK A BALATONÉRT!" Tengermelléki turizmusban is jártas marketingarcok szakmai segítségnyújtása a Balaton jobb megértéséhez a balatoni turizmus szereplői, felelősei, döntéshozói számára. A Balaton-márkázók közössége nyitott szakmai platformként keres gazdát a Balatonnak, a problémáknak, elemzi a magyar tenger aktuális sorskérdéseit, irányt mutat a szakmai tévelygések sűrűjéből. Egy márkaszemléletű párhuzamos szakmai világot építve teszi értelmezhetővé a Balaton megoldóképletét.

2014. augusztus 16., szombat

Jegelt Balaton-kérdések égető imázskonferenciához - a Balaton Barátai Márkaműhely SOS felhívása!

A kivéreztetett és sorsára hagyott Balaton-hírnév megmentése érdekében közös cselekvésre szólítunk minden érintettet, miután - a szezonális médiaekézés záróakkordjaként - Puzsér kolléga is szíven döfte a Balaton-imázst (sajnos nem minden alapot nélkülöző, ám Siófokkal aránytalanul igazságtalan) arculatrontó, márkaszomorító írásával: "Anyátoknak a Riviéra!" 


Szakmai ellenlépésként - a Balaton Barátai Márkaműhely kezdeményezésére - meginvitálom a szunnyadó felelősöket a még nem létező Balatoni Turisztikai Kerekasztal köré, hogy egy rendhagyó konferencia keretében új pályára állíthassuk a tómárkázással és a Balaton-imázs tervezésével kapcsolatos szakmai gondolkodást.

A konferencia megrendezését télre javasolnánk, hogy azt még a fakutyák is megugassák, és hogy ne csak a főszezoni Balcsi-érzet uralta bebetonozott nyárkép rajzolja meg a messziről jött résztvevőknek a Balaton sokszínű arcát, mindenkori üzenetét. (Ha Siófok a Nyár Fővárosa, akkor télen micsoda? :)

A Balaton-márkázás jobb megalapozása érdekében mostantól közös műhelymunkát tervezünk az érintett és remélhetőleg nem érdektelen szakmai, kormányzati, önkormányzati partnerekkel. Társklubunk, a Hungary NEXT ország-márka-műhely gondolkodóival kiegészülve kívánunk e kezdeményezés szakmai fáklyavivői lenni, mivel a két téma kéz a kézben jár.

A Balaton-márkázás költői kérdéskörébe betársulva többek közt az alábbi irányadó stratégiai kérdések témagazdáiként segíthetünk nagyobb fordulatra kapcsolni a Balaton döcögő marketingszekerét:

 1. Mi a valódi baj a Balatonnal? (átfogó Balaton-látlelet és betegség-térkép)
 2. Ki/mi a felelős a balatoni szezon és nyaralótömegek elsorvasztásáért?
 3. Hogyan fékezhető, mivel és mikorra állítható meg ez a lejtmenet?
 4. Miért érzik magukat otthonosabban a magyarok az Adrián? Leleplezzük az utóbbi évtized nagy turisztikai rejtélyét! 
 5. 2014-ben mekkora imázstőkével gazdálkodhattak a tómarketingesek? Ez mire volt elég?
 6. 2015-re mit üzen a Balaton az itt élőknek, a helyi vállalkozóknak, az idelátogató hazai és külföldi vendégeknek, a tó gazdáinak?
 7. Újramárkázás és egységes, szakmailag menedzselt tókommunikáció nélkül mit hozhat a Balaton-fejlesztés (2014-2020) a helyi turisztika konyhájára, az ország asztalára?
 8. Kopott nemzeti imázs = befürdött Balaton-vonzerő? (a tómarketing és az országmárkázás kapcsolata, kölcsönhatásai)
 9. Siófok - Füred - Keszthely: a Balaton márkázás Bermuda-háromszöge?
 10. Ki varrja meg a Balaton ünneplő ruháját? (turisztikai "divatbemutató" a Balaton Stratégia kigondolóitól)
 11. Balatoni márkabárka? Létezik-e ma Magyarországon és hol van olyan egyetemes tudás, vagy tudásközpont, aminek hullámzása mentén létrejöhet egy újragondolt, egységesen kommunikálható Balaton-márka?
 12. Kik kezében van ma a Balaton sorsa, jövője? A magyar tenger sokat látott vize honnan remélhet marketinges vérátömlesztést? 
 13. Mit tanulhatunk az Adriától? Adria kontra Balaton az Adria-marketinges szemszögéből
Ez a kibeszélő, márkaalapozó konferencia egy Balaton körüli új szakmai párbeszéd kibontakozását, a tóban rejlő mélységi problémák tisztább meglátását, felismerését és beazonosítását, a márkázási kérdések jobb megértését segítheti elő. Így például 2015-től elkerülhetővé, vagy kezelhetőbbé válhatnak az ideihez hasonló kommunikációs krízishelyzetek.

A konferencia előkészítése egy igényfelméréssel indul, ami egyértelműsíti a részvételi hajlandóságot és a közös szervezésben együttműködni érdekeltek szakmai és támogatói vállalásait. E témában valamennyi érintett körrel és szereplővel fel fogjuk venni a kapcsolatot, de érdeklődésüket, észrevételeiket (pl. helyszínjavaslat, témakör meghatározás) előzetesen is jelezhetik.

Miért "civil" oldalról kezdeményezünk márkakonferenciát a Balatonért?
 • Mert mi független szakmai iránymutatással és nyitott szellemi műhelyként, társadalmi vállalkozás keretében dolgozzuk fel a fenti kérdéskört a Balaton javára, amit ha kell (az ágazati szereplők partnerségének hiányában), konferencia nélkül is megteszünk, alternatív módon, erős társadalmi kommunikáció és támogatás mellett
 • Mert a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Koncepciója prioritásként kezeli a térséggel foglalkozó infokommunikációs műhelyek létrehozását, tevékenységének támogatását. A Balaton Barátai Márkaműhellyel mi pont ezt a tevékenységet előlegezzük meg, tálcán kínálva a Balaton újrahangolásának közös megoldóképletét
 • Mert a Balatonért történő valódi összefogást lentről kell kezdeményezni. Mert más úgysem lépi meg helyettünk a szükséges teendőket, velünk együtt viszont talán igen. Mindenki, aki ebben szeretne tenni, a Balaton szakmai alapon történő újragondolásának és márkakommunikációjának közös sikersztorijában lesz főszereplő
 • Mert a márkaerős, egységes Balatonért történő összefogás és partnerség kiszélesítésével szeretnénk rácáfolni arra a tévhitre, hogy a tógazda magyar állam még mindig nem jó gazda módjára gondozza a Balaton-ügyét, hogy a kormányzatban továbbra sem erős a Balaton szakmai és érdekképviselete, illetve hogy a szakpolitika adós marad a Balaton-management kommunikációs "fejállomásának" felállításával. Az ezzel ellentétes kormányzati törekvések leghitelesebb önigazolása pont az lesz, ha a szakminisztérium fővédnöksége alatt valósul meg ez a konferencia

A Balaton Barátjaként ehhez kérjük a tenni akaró érintettek együttműködő, segítő támogatását!

Tegyél velünk Te is a Balatonért! 

(Puzsér mester, előtted is nyitva a Balaton Márkaműhely ajtaja! :)

Kapcsolódó sajtócikk: Balaton: lumpenprolik, gina, Siófuck

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése